Kế hoạch hiện tại của Horizon

Hiện tại kế hoạch của nhóm như sau:

1. Bàn giao lại Prince of Tennis (RAW + Sub) cho các nhóm khác để tiếp tục, hiện tại nhóm đang thiếu nhân lực nên khó có thể hoàn thành đủ bộ này T__T

2. Cố gắng hoàn thành HxH, mặc dù các nhóm khác đã xong hết rồi. Có vẻ sẽ lâu nhưng mà đã làm thì làm cho trót :)

Các nhóm muốn nhận bàn giao lại xin vui lòng để lại Comment, thanks :)